Utskott 2023-2024

Utskott och ombud, perioden 25/1 2023 – 25/1 2024


Ombud i SL Sunnanland
Ordinarie: ÄÄ Lars Ohlert
Ersättare: OÄ Bertil Hansson
Ordinarie: TjOÄ Krister Hansson
Ersättare OÄ Ingemar Granelli
Ordinarie: OÄ Nils Svensson


Ombud vid Riksmöte
Ordinarie: TjOÄ Krister Hansson
Ersättare: ÄÄ Lars Ohlert


Förtroendeutskottet
TjOÄ Krister Hansson
OÄ Ulf Ingvarsson
OÄ Nils Svensson


Storlogens Förtroendeutskott
TjOÄ Krister Hansson


Storlogens utskott för Ordens Utbredande
ÄÄ Krister Hansson


Storlogens Ideella utskott
MÄ Frank Svendsen


Revisionsutskott
Ordf OÄ Magnus Ahlström
OÄ Carl-Axel Hansson
OÄ Bertil Hansson


Drätsel-, förvaltnings- och anskaffningsutskott
Ordf. Skm Håkan Andersson
M Bo Danielsson
Br Jonas Areheim
OÄ Bertil Hansson


Referent
Ordinarie: OÄ Sven Svensson
Ersättare: OÄ Ulf Ingvarsson


IT-Utskott
Ordf. Skr Peter Johnsson
Ark Jonas Areheim
Skr Hans Hansson
OÄ Sven Svensson


Musik- & Kulturutskottet
Ordf. Br Peter Johnsson
OÄ Hans Hellman
OÄ Ulf Ingvarsson
MÄ Göran Karlsson
LV Gunnar Hedin
OÄ Bo Hansson
OÄ Bertil Hansson


Ideella utskottet
Ordf. Göran Karlsson
Ark Jonas Areheim
Br Frank Svendsen
Br Håkan Andersson
Br Håkan Bjerke
OÄ Krister Hansson
Br Gunnar Hedin


Brödravårds- och rekryteringsutskottet
Ordf. MÄ Göran Karlsson
v. Ordf.OÄ Sven Olsson
OÄ Ingemar Granelli
Br Jonas Areheim
OÄ Sven Svensson
OÄ Thomas Ericsson
OÄ Krister Hansson
Br Paul Mårtensson
Br Frank Svendsen
OÄ Ulf Ingvarsson


Festlighetsutskottet
Ordf. Lv Gunnar Hedin
Stf Lv. OÄ Bo Hansson
Br Bengt Andersson
Br Henrik Schiöler
Br Hans Knutsson
Br Kenneth Pikulik
Br Kenth Nilsson


Nationella o Internationella Utskottet
Ordf. MÄ Göran Karlsson
OÄ Krister Hansson
OÄ Bengt Söderling
Br Hans Hansson


Trädgårdsutskottet
OÄ Ulf Ingvarsson
Br Bo Sjöström
OÄ Bengt Fridsten
Br Hans-Åke Schlyter
Br Helge Salmins
Br Frank Svendsen
Br Bengt Andersson


Beredande Broder
Ordinarie: OÄ Ulf Ingvarsson
Ersättare: OÄ Nils Svensson