Utskott 2022-2023

Utskott och ombud, perioden 24/2 2022 – 31/3 2023


Revisionsutskott:
Ordf OÄ Carl-Axel Hansson
OÄ Magnus Ahlström
Br Bertil Hansson


Drätsel-, förvaltnings- och anskaffningsutskott:
Ordf. Skm Håkan Andersson
M M Bo Danielsson
OÄ Per-Axel Persson
OÄ Bertil Hansson


Referent
Ordinarie OÄ Sven Svensson
Ers OÄ Ulf Ingvarsson


IT-utskott
IT- ansvarig Br Peter Johnsson
Arkivarie Arkv Jonas Areheim
Ref OÄ Sven Svensson
Skr Hans Hansson


Ombud i SL Sunnanland
ÄÄ Lars Ohlert
OÄ Krister Hansson
OÄ Nils Svensson


Ombud vid Riksmöte
TjOÄ (utses av SL Sunnanland)
ÄÄ Lars Ohlert


Förtroendeutskottet
Ordf. TjOÄ (utses av SL Sunnanland)
OÄ Ulf Ingvarsson
OÄ Nils Svensson


Storlogens Förtroendeutskott
TjOÄ (utses av SL Sunnanland)


Storlogens utskott för Ordens Utbredande
ÄÄ Lars Ohlert


Storlogens Idella utskott
MÄ Göran Karlsson


Musik- & Kulturutskottet
Ordförande Br Peter Johnsson
OÄ Hans Hellman
OÄ Ulf Ingvarsson
MÄ MÄ Göran Karlsson
LV LV Gunnar Hedin
Stf LV OÄ Bo Hansson
OÄ Bertil Hansson


Ideella utskottet
MÄ Göran Karlsson
Ark Arkv Jonas Areheim
Br Frank Svendsen
Br Håkan Andersson
Br Håkan Bjerke
OÄ Krister Hansson
Br Gunnar Hedin


Brödravårds- och rekryteringsutskott:
Ordf. MÄ Göran Karlsson
V. Ordf OÄ Sven Olsson
OÄ Ingemar Granelli
OÄ Per-Axel Persson
OÄ Sven Svensson
OÄ Thomas Ericsson
OÄ Krister Hansson
Br Paul Mårtensson
Br Frank Svendsen
OÄ Ulf Ingvarsson


Festlighetsutskottet:
Ordf. LV LV Gunnar Hedin
Lv Stf OÄ Bo Hansson
Br Hans Knutsson
Br Bengt Andersson
Br Henrik Schiöler
Br Krister Andersen
Br Kenneth Pikulik
Br Kenth Nilsson


Nationella o Internationella Utskottet:
MÄ är självskriven Ledamot
Ordf. MÄ MÄ Göran Karlsson
OÄ Krister Hansson
OÄ Bengt Söderling
Br Hans Hansson


Trädgårdsutskottet
OÄ Ulf Ingvarsson
Br Bo Sjöström
OÄ Bengt Fridsten
Br Hans-Åke Schlyter
Br Frank Svendsen
Br Agne Andersson
Br Bengt Andersson


Beredande Broder
Ordinarie OÄ Ulf Ingvarsson
Ersättare OÄ Nils Svensson