Utskott 2020-2021

Utskott och ombud, perioden 1/4 2020 – 31/3 2021

 Förtroendeutskottet:

Ordf TjOÄ Ulf Ingvarsson

OÄ Nils Svensson

OÄ Holger Sverin


Musik- & Kulturutskottet:

Ordf OÄ Holger Sverin

OÄ Ulf Ingvarsson

MÄ Frank Svendsen

Lv Gunnar Hedin

OÄ Bo Hansson


Nationella och internationella utskottet:

Ordf MÄ Frank Svendsen

OÄ Krister Hansson

Br Bengt Söderling

Br Carl-C. Fredriksson

Br Hans Hansson


Festlighetsutskottet:

Ordf Lv Gunnar Hedin

Stf Lv Bo Hansson

Br Roland Hansson

Br Hans Knutsson

Br Hans Hansson

Br Bengt Andersson

Br Henrik Schiöler


IT-utskottet:

Ordf Skr Peter Johnsson

Ark Paul Mårtensson

OÄ Holger Sverin

OÄ Sven Svensson

Br Joakim Magnusson


Ideella utskottet:

Ordf MÄ Frank Svendsen

Ark Paul Mårtensson

OÄ Holger Sverin

Br Håkan Andersson

Br Håkan Bjerke

Br Kjell Nilsson

Br Gunnar Hedin


Brödravårds- & Rekryteringsutskottet:

Ordf MÄ Frank Svendsen

v Ordf OÄ Sven Olsson

OÄ Ingemar Granelli

OÄ Sven Svensson

OÄ Thomas Ericsson

OÄ Holger Sverin

Br Paul Mårtensson


Drätsel-, förvaltnings- & anskaffningsutskottet:

Ordf Skm Lars Ohlert

M Bo Danielsson

OÄ Per-Axel Persson

Br Bertil Hansson


Revisionsutskottet:

Ordf OÄ Anders Hansson

OÄ Magnus Ahlström

Br Bertil Hansson


Ombud i SL Sunnanland:

ÄÄ Krister Hansson

OÄ Ulf Ingvarsson

OÄ Holger Sverin

 

Ersättare:

OÄ Nils Svensson

OÄ Ulf Ingvarsson

OÄ Ingvar Granelli


Ombud vid Riksmöte:

TjOÄ Ulf Ingvarsson

 

Ersättare:

OÄ Krister Hansson


Ombud i SL Sunnanlands Förtroendeutskott:

TjOÄ Ulf Ingvarsson


SL Sunnanlands utskott för logens utbredande:

ÄÄ Krister Hansson


SL Sunnanlands ideella utskott:

Frank Svendsen


Trädgårdsutskottet:

OÄ Ulf Ingvarsson

OÄ Bengt Fridsten

Br Bo Sjöström

Br Jan Fridsten

Br Hans-Åke Schlyter

Br Frank Svendsen

Br Agne Andersson


Referent:

OÄ Sven Svensson

Ersättare:

OÄ Ulf Ingvarsson