Nya e-postadresser till Ämbetsmannakåren

Det har varit en del problem med de Druidiska mailadresser som använts av Ämbetsmannakårerna. Riksstorlogen har därför beslutat att dessa inte skall användas längre.

I Stella Polaris Ämbetsmannakår har vi beslutat att skaffa egna adresser, det underlättar för de ämbetsmän som efterträder oss om de kan följa den korrespondens som föregått. Sålunda har alla ämbetsmän i Stella Polaris från och med den 24 maj 2018 följande mailadresser:

Ädel Ärk aa@stella-polaris.se
MedÄrk ma@stella-polaris.se
Tjänstegörande Old Ärk tjoa@stella-polaris.se
Skrivare skr@stella-polaris.se
Skattmästare skm@stella-polaris.se
Marskalk m@stella-polaris.se
Logevärd lv@stella-polaris.se
Inre vakt iv@stella-polaris.se
Yttre vakt yv@stella-polaris.se
Arkivarie ark@stella-polaris.se
Organist org@stella-polaris.se