Sponsorer

Företag som sponsar Logen Stella Polaris kalender
Annedals Gårdsbutik Asks Färg/Happy Homes
040-42 34 90 Hedvägen 157 Trelleborg
www.annedalsgard.se 0410-100 01
www.asksfarg.se
Baker Tilly Elanders Tryckeri
Revision/Redovisning/Rådgivning 031-750 00 00
0410-73 03 30 www.elanders.com
www.bakertillymit.se
Grips Fisk ICA Maxi Trelleborg
Servering och försäljning 0410-598 00
Klagshamn
040-46 81 14 ICA Nära Anderslöv
Facebook Fiskbryggan 0410-208 20
JOCÅ Teknik Mårtenssons
Kompositkonstruktioner  Bil-& Busstrafik
0410-17500 0410-260 78
www.jocateknik.se www.martenbuss.se
NO Nilsson Åkeri OP Maskiner AB
0410-109 60 John Deere
www.akerinon.com 0410-72 44 20
  www.opmaskiner.se
 
Optimera Swennex
Bygghandel 0410-176 50
Tommarpsvägen 116 Hyrservice & Hudraulik
0410-576 00 Facebook Swennex
www.optimera.se
Svenssons Maskinstaion Ångkvarnen
Gräv & Last Transport, Lantbruk Bageri & konditori
0708-20 86 60 0410 – 430 70
0708-30 86 90 www.ångkvarnen.nu
www.svenssonsmaskinstation.se