Så här ser en logekväll ut

I grova drag kan en logekväll delas upp i tre delar: 

1. Förloge:

Logebröderna samlas i ett förrum i god tid före mötet.
Detta för en stunds samvaro och för att hälsa på varandra samt att förbereda sig för mötet.

2. Loge:

Under marskalkens ledning tågar sedan bröderna in till det rituella mötet, det s k arbetsmötet.
Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer Ordens stadgar och ritualer.

3. Efterloge:

Kvällen avslutas med en Broderlig samvaro där Bröderna intar en måltid.  Festlighetsutskottet och logevärden ansvarar för efterlogen.
Utöver mat och dryck arrangeras i bland någon form av underhållning eller föredrag med den enkla målsättningen att främja samvaron mellan bröderna.