Internationellt samarbete

Svenska Druid-Orden ingår i sammanslutningen International Grand-Lodge of Druidism (IGLD), ett samarbete mellan alla världens druidordnar inom United Ancient Order of Druidism (UAOD).

Här finns en länk till IGLD:s hemsida

Senaste nyhetsbrev från IGLD finns här