Stella Polaris historia

 

Gustav Smith

Polstjärnan, den ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden Lilla Björn (Ursus minor). Polstjärnan  har alltid varit av stor betydelse för navigatörer genom alla tider. För dem har Polstjärnan  medsin plats nära himlens nordpol alltid varit ledstjärnan och ett hjälpmedel för trygg seglats.  Troligen infördes stjärnbilden av den grekiske filosofen. Thales på 600-talet f Kr för att underlätta navigering för sjöfarare.

Precessionen (himmelspolens föränderliga läge i förhållande till den avlägsna stjärnbakgrunden) gör att Polaris bara tillfälligtvis befinner sig vid norra himmelspolen. Stjärnan itervänder dock till samma position efter 26 000 år. I det gamla Egypten var Thuban (Alfa Draconis) den norra polstjärnan. Det finns teorier om, att Cheopspyramiden byggdes för att ligga i linje medThuban, men noggranna mätningar visar, att den ligger ett par grader ‘fel’.

Logen bildades under tysk jurisdiktion av bröder ur Ad Astra och vår Grand Old Man Gustaf Smith blev dess förste Ädel Ärk. Namnet kan ju antyda hur långt norr ut tyskarna tyckte Trelleborg ligger.