Anslagstavla

2023-11-28  Barnlucian den 8 deceber inställd pga för få anmälningar!


2023-11-02 Information om julshowen den 2 december

Det är nu fritt att bjuda med vänner och bekanta. Endast ett fåtal platser kvar! Först till kvarn gäller! Sista anmälnings- och inbetalningsdag är den 18 november. (Anmälan är bindande) Läs hela inbjudan här.

Anmälan och betalning via Swish till:
TJOA, Stella Polaris
Mail: TJOA@stella-polaris.se
Tfn / Sms 073 4666252


Grundare Gustav Smith 175 år

Stella Polaris uppvaktade logens och Svenska Druidordens grundare på 175-års dagen med en blomma framför gravstenen. ÄÄ Lars Ohlert gjorde en sammanfattning av Gustav Smith gärning med att starta en Druidloge i Sverige år 1904 efter inspiration från Tyskland. Första logen blev AD Astra i Malmö, därefter år 1906 bildades logen Stella Polaris i Trelleborg.  Det kan även nämnas att Gustav Smith dog på sin 75:e års dag den 31 oktober för jämt 100 år sedan.

Text Sven Svensson
Foto. Hans Hellman och Sven Svensson

Fr v. R Lars Wallin, SÄÄ Hans Hellman, ÄÄ Lars Ohlert och TjOÄ Krister Hansson

 


Artikel i Svensk Druidtidning september 2021

Sommar för Druidbröder

Nu är det sommar för Druidbröderna i Trelleborg. Traditionellt avslutas vårterminens verksamhet med en kortare utfärd, vilken avslutas med FU:s servering av sill och nypotatis med tillhörande drycker. Under denna pågående pandemi fanns det inga möjligheter att ordna detta.

Folkhälsomyndigheten lättade på reglerna den första juli. Stella Polaris FU och ämbetsmän  var beredda att ordna en sommarsammankomst med max 50 deltagare i Druidvillan, Kyrkoköpinge, Trelleborg.

Torsdagen den 8 juli samlades 50 föranmälda logemedlemmar till en sammankomst under enklare former, utan något rituellt möte. FU serverade nypotatis odlade av OÄ Per Axel Persson på Annedals Gårdsbutik. En del av sillen var ordnad av Selenebrodern Bengt Grip från Grips Fisk i Klagshamn. Resten av det som serverades ordnades av logens nya kock Magnus Leandersson, Manges Kök & Catering.

Serveringen utfördes som vanligt perfekt av logen Stella Polaris FU-gäng, under ordnade förhållande med anledning av pandemin. Alla närvarande trivdes i gemenskapen som har saknats under lång tid. Logemedlemmarna avslutade mötet med önska varandra med familjer en trevlig sommar. Alla närvarande hoppades naturligtvis på att träffas till normala sammankomster med druidiska ritualer med Lundens ljus och värme när höstmörkret och kyla kommer.

Sven Svensson


2019-10-31

STORLOGEN SUNNANLANDS HÖSTMÖTE 2019 den 27 OKTOBER

Som brukligt är när SL Sunnanland har sitt möte i Trelleborg då lyser solen värmande och välkommande alla bröder till gemensamt möte i broderlig anda i Druidvillan. Som en notis kan meddelas att kommunen rustar för vinter då Palmerna i Trelleborg togs in dagen efter den 28 oktober. Som vanligt en lovande start för tre fina brödramöten med 60 bröder närvarande under dagen.

OÄ-GRADEN

SÄÄ Ulf Liljegren öppnade dagens första möte med orden att det känns bra av att njuta av lundens värme och ljus samt citera en tidigare RSSkr “Att vara Druid är inte en hobby. Eller ett sätt att fördriva tiden genom att gå på logemöten. Nej att vara druid, är en livsuppgift, det är en gemensam uppgift att tillsammans försöka närma oss vårt mål, en bättre, fridfull och lycklig värd”. Han hälsade 10 ROÄ och 21 OÄ välkomna. Ett speciellt välkomnande riktades till RSM Ulf Tengbrand och RSBibl. René Lindelöf, Ämbetsmännen från SL Sydborgen SÄÄ Mats Månsson och SSkm Sven Lamme, SL Selandia SÄÄ Peder Flöjborg och ROÄ Henning Aamodt, ROÄ Per-Arne Meijgren Logen Selene, ROÄ Ivar Clementz var beredande broder inför dagens gradgivningar.

RSM Ulf Tengbrand

En broder hade infunnits sig till reception för att förlänas OÄ-graden, Ringbroder Anders Mauritzon, Logen Carnac. Vilket företogs under högtidliga former. han tilldelades diplom för det trogna arbete han lagt ned inom orden under många år och blev beklädd med regalien för OÄ-graden. Som slutvinjett spelade Organist ROÄ Bengt Ekstrand Morgonstämning av Edvard Grieg Nr 10. Sedan tågade bröderna ut för gemensam lunch i broderlig anda.

Anders Mauritzon

RINGGRADEN

Efter måltiden var det dags för bröderna att åter igen tåga in i lunden där SÄÄ hälsade nytillkomna bröder varmt och broderligt välkomna och därefter fördes Kapitelbröderna Richard Fondell Logen Fingal, Tommy Hansson Carnac, Per-Olof Reimer och Kenth Göran Ohlsson, Logen Stella Polaris in i Lunden. Där de blev hedrade med trohetens tecken, den gyllene ordensringen och kan numera titulera sig ringbröder.

KAPITELGRADEN

SÄÄ Ulf Liljegren öppnade åter mötet med att hälsa Riks stor ämbetsmän, SL ämbetsmän ROÄ och alla bröder varmt och broderligt välkomna.  Och fortsatte därefter med att citera vår förste Druid Gustaf Smith med några tänkvärda ord. “Brödrakärleken är varje druids första och högsta dygd är ursprunget till ordens alla strävanden. När jag inträder i orden, blir jag en länk i den stora och starka brödkedjan. Genom brödrakärlek binds jag till ideellt tänkande och ideellt strävande män i hela världen”. Vidare hoppades SÄÄ tillsammans med sina ämbetsmän och FU att vi skulle få en fin dag i Druidisk gemenskap att minnas med glädje. Två druidbröder hade infunnits sig och var kallade för att recipiera i kapitelgarden nämligen Brr Mikael Ingerby Logen Fingal och Håkan Brock Logen Nemeton.

Ring och Kapitelbröder hösten 2019

PARENTATION

Sedan förra mötet hade 4 bröder lämnat oss. SOÄ Claes Nilsson höll en parentation för bröderna OÄ Ingvar Andersson och OÄ Kjell Karlsson Logen Nemeton, ROÄ Carl-Gustav Ström, Logen Iris och Riks Stor Arkivarie Lars-Åke Sevborn Logen Wales. Alla var de uppskattade bröder som genom troget arbete gjort goda insatser för vår Druidorden. De bortgångna hedrades med en tyst minut av bröderna med böjda huvuden. De är bröder som vi minns och saknar. Vila i frid. Sedan fick vi höra Muccici ROÄ Bengt Ekstrand spela ”Blott en dag.”

ORDET FRITT

SMÄ Torgny Kihlén berättade om ordens utbredning där det den 26 okt. var 4850 br. i Sverige och 542 i SL Sunnanland. Vidare berättade han att man haft ett möte med MÄ i SL Sunnanland med betoning på brödravård, välgörenhet, ideellt arbete samt rekrytering. En bra modell som man gärna vill se över i de andra Storloge områdena.

RSM Ulf Tengbrand tackade för ett gott möte och att det var utvecklande att besöka Storlogen Sunnanland samt hade med sig hälsningar från RSÄ Anders Ericsson och ÄÄ Conny Karlsson logen Iris tillika Stipendiefondens ansvarige  och meddelade att den nu efter 2 år är uppe i 1,2 milj. kr. Han berättade kort om Världskongressen 2020 där han hoppades att bröderna ställer upp.

SÄÄ Mats Månsson från SL Sydborgen tackade för tre väl genomförda möten. Och att det var lärorikt att komma på besök då mötena skiljer sig åt i Storlogerna samt att han hälsade välkommen till SL Sydborgen den 17 november.

BRÖDRAMÅLTID

Bröderna kunde sedan ta sig ner i efterlogen och sätta sig till fint dukade bord vilket syns på  bilden. SM Zivko Korecic höll talet till fosterlandet som följdes av den svenska nationalsången. Talet till recipienderna hölls av SMÄ Torgny Kihlén som gratulerade dagens 7 recipiender till deras nya grader.

Vackert dukade bord

Talet från recipienderna hölls av nyvordne Ringbrodern Tommy Hansson från Logen Carnac. Tackade för maten gjorde RSM Ulf Tengbrand som berättade om att besöka Logerna från Norr till Söder. Ena veckan med snö i Kiruna och den andra med fint höstväder i Trelleborg. På frågan han fick ifall han besökt  Druidvillan i Trelleborg tidigare nämnde han att så gjorts i samband med cyklingen genom Sverige för 4 år sedan för att bl.a. samla in pengar till Stipendiefonden. Avslutningsvis framförde han ett hjärtligt tack till Fu och dess bröder för den fantastiska servicenivån som de håller och för den goda maten de serverar.

Text och foto: OÄ Holger Sverin, Stella Polaris


2019-10-31

Musik & Kulturafton 11 oktober 2019

Hösten har sakta gjort sitt intåg, men fortfarande råder en viss sommartemperatur ute, och den tog vi med oss in då vi samlades systrar och bröder från Birgittalogen Afrodite, Logerna Stella Polaris och Selene för att åtnjuta en trevlig samvaro tillsammans. Kvällen började med mingel och i samband med den fanns där möjlighet att beskåda aftonens utställda konstverk.

När alla hade kommit på plats var det dags för Musik o Kulturgänget samt Logernas FU att rada upp sig, för att enligt traditionen hälsa gästerna välkomna med sång. Kvällens begivenhet hade samlat omkring 100 besökande systrar och bröder för året den tjugoandra Musik& Kulturaftonen i ordningen.

En god måltid avnjöts och det sjöngs nya och trevliga sånger ackompanjerade av kvällens gästartister som gjorde att stämningen höjdes till taknivå. Sedan var det dags för kvällens presentation av konstnärerna, vilket gör det extra intressant,  detta att få ta del av dess ursprung. Detta presenterades som vanligt av Ulla-Kersti Carlsson på ett mycket föredömligt sätt.

Aftonens första pris gick till Gun Zaar Birgittalogen Afrodite. Duetten i Brons av Konstnären och trubaduren Ronnie Holmberg . Trettio konstverk lottades ut under kvällen till ett vinstvärde av 60 700 kr.

Vi fick sedan uppleva en minnesvärd och  nostalgisk afton då vi fick vara med på en musikalisk kavalkad tillsammans med “Trio me´ BUMBA” Jan (Bumba) Lindqvist som möter 60- & 70-talets Svensktoppskung, Carl-Erik Thörn och Sveriges egen Barbara Streisand, Adorena Thörn och med Rockfolkets pianist, Kalle Åmark även medlem i Trio me’ Bumba. Från repertoaren fick vi höra Hej Baberiba med Kalle Åmark som rockade loss sina låtar, från Carl-Erik Jag vill dansa med dig och en hyllning till Frank Sinatras låtar. Med “Bumba” klassikern Man skall leva för varandra m.fl. hits. Adorena som har en unikt liknande röst som Barbara sjöng också i buktaleri en av Barbra Streisands låtar. Henne får vi se på Tv 4 i februari i Talang.

Kvällens underhållare avtackades med var sin flaska vin.

Vi fick en kväll med god stämning och där glädjen förgyllde vår vistelse så att vi fick en afton med högt i tak och en trivsam gemenskap bröder och systrar emellan.

Kvällens gäster vill också rikta ett stort tack till Ulla-Kersti o Leif Carlsson samt Eva-Sofie Hansson och för det fina arbete de har lagt ner under året. Med inköp av den fina konst som vi får beskåda och som förgyller vår Musik o Kulturafton.

Ett stort tack vill vi också rikta till medlemmarna i Musik o Kultur utskottet samt Logernas FU, som gör ett fantastiskt arbete, så att vi alla kan samlas så här många till en trivsam kväll i sann Druidisk anda. Därefter avslutades aftonen med det lilla lotteriet och gästerna åkte förhoppningsvis nöjda hem. För de som inte vann önskar jag bättre tur kommande år. Någon av låtarna fastnade säkert och gnolades på vägen hem.

Så nu är det snart dags att starta planeringen för nästa års inköp av ny konst och boka nästa års underhållare.

Text & Foto: OÄ Holger Sverin


2019-10-13

Vinstlista Musik & Kulturafton 2019-10-11


2019-02-23

Lindallén i Druidvillans trädgård fick ett lyft


2018-10-15

Vinstlista från Musik & Kulturafton 2018


2018-08-13

Inbjudan Musik & Kulturafton 12 oktober 2018


2018-05-29

Nya e-postadresser till Ämbetsmannakåren


2018-05-16

Vinstlista Vårfest 2018