Ämbetsmän 2022-2024

Ämbetsmannakåren 

ÄÄ Br Lars Ohlert
MÄ Br Göran Karlsson
Skr Br Hans Hansson
Skm Br Håkan Andersson
M Br Bo Danielsson
Iv Br Paul Mårtensson
Yv Br Frank Svendsen
Lv Br Gunnar Hedin
Org Br Carry Persson
Ark Br Jonas Areheim


Ersättare

Ers ÄÄ MÄ Br Göran Karlsson
Ers MÄ OÄ Magnus Ahlström
Ers Skr Br Henrik Schiöler
Ers Skm Br Lars Wallin
Ers M Br Jonas Areheim
Ers Iv Yv Br Frank Svendsen
Ers Yv Br Håkan Trulsson
Ers Lv OÄ Bo Hansson
Ers Org Br Per-Olof Reimer