Utskott 2019-2020

Revisionsutskott
Ordf Br. Nils Arne Mårtensson Omval
OÄ Anders Hansson Omval
Br Magnus Ahlström Omval
Drätsel-, förvaltnings- och anskaffningsutskott
Ordf. Skm Bertil Hansson (Självskr) Omval
M M Bo Danielsson (Självskr) Omval
OÄ Per-Axel Persson Omval
OÄ Christian Nilsson Omval
Referent
Ordinarie OÄ Holger Sverin Nyval
Ers Br Paul Mårtensson Nyval
IT-utskott
Ordf Skr Peter Johnsson Nyval (Ordf)
Arkivarie Arkv Paul Mårtensson (Självskr) Omval
OÄ Holger Sverin Omval
OÄ Kenneth Eneroth Nyval (Medlem)
Br Joakim Magnusson Omval
Ombud i SL Sunnanland
ÄÄ Krister Hansson (Självskr) Omval
TjOÄ Ulf Ingvarsson Omval
OÄ Nils Svensson Omval
Ersättare
OÄ Holger Sverin Omval
OÄ Richard Åström Omval
OÄ Ingemar Granelli Omval
Ombud vid Riksmöte
TjOÄ Ulf Ingvarsson (Ordinarie) Omval
ÄÄ Krister Hansson (Ersättare) Nyval
Förtroendeutskottet 
Ordf. TjOÄ Ulf Ingvarsson Omval
OÄ Nils Svensson Omval
OÄ Holger Sverin Omval
Storlogens Förtroendeutskott
TjOÄ TjOÄ Ulf Ingvarsson Omval
Storlogens utskott för Ordens Utbredande
ÄÄ Krister Hansson Omval
Storlogens Ideella utskott
Frank Svendsen Omval
Musik- & Kulturutskottet  
Ordförande OÄ Hans Hellman Omval
OÄ Holger Sverin Omval
OÄ Ulf Ingvarsson Omval
MÄ Frank Svendsen (Självskr) Omval
LV LV Jonas Arenheim Omval
Stf LV OÄ Bo Hansson Omval
Ideella utskottet
MÄ Frank Svendsen (Självskr) Omval
Ark Arkv Paul Mårtensson (Självskr) Omval
OÄ Holger Sverin Omval
Br Håkan Andersson Omval
Br Håkan Bjerke Omval
Br Sven-Ingvar Hallgren Omval
Br Joakim Magnusson Omval
Br Kjell Nilsson Omval
Br Gunnar Hedin Nyval
Brödravårds- och rekryteringsutskott
Ordf. MÄ Frank Svendsen (Självskr) Omval
V. Ordf OÄ Sven Olsson Omval
OÄ Ingemar Granelli Omval
OÄ Richard Åström Omval
OÄ Sven Svensson Omval
OÄ Thomas Ericsson Omval
OÄ Carl-Axel Hansson Omval
Br Sven Ingvar Hallgren Omval
Arkv Paul Mårtensson Omval
OÄ Holger Sverin Nyval
Festlighetsutskottet
Ordf. LV LV Jonas Areheim Omval
Lv Stf OÄ Bo Hansson Omval
Br Kent-Göran Ohlsson Omval
Br Roland Hansson Omval
Br Hans Knutsson Omval
Br Christer Jönsson Omval
Br Alf Arvidsson Omval
Br Gunnar Hedin Omval
Br Hans Hansson Nyval
Nationella o Internationella Utskottet
Ordf. MÄ MÄ Frank Svendsen (Självskr) Omval
ÄÄ Krister Hansson Omval
Br Bengt Söderling Omval
Yv Carl-Christian Fredriksson Omval
Hans Hansson Nyval
Trädgårdsutskottet
OÄ Ulf Ingvarsson Omval
Br Bo Sjöström Omval
Br Kjell Nilsson Omval
OÄ Bengt Fridsten Omval
Br Jan Fridsten Omval
Br Hans-Åke Schlyter Omval
Br Alf Arvidsson Omval
MÄ Frank Svendsen Omval
Br Agne Andersson Omval
Beredande Broder
Ordinarie OÄ Nils Svensson Ej val endast för info
Ersättare OÄ Holger Sverin Ej val endast för info