20071006_3978raw1

                                                                                  Västra infarten i Trelleborg


                                                              

 Alla möte börjar kl 19.00 om inget annat anges                                   

Alla Bröder kallas

Tisdag 6 ÄK kl. 18.00 och OÄK kl. 20.00

Torsdag 8 Eu, Utd. av närvarotecken


Inbjudan till bröder i Stella Polaris 2009 och senare!

Alla ni ”nya” bröder som har gått in i vår loge är väldigt viktiga för oss eftersom vi vill odla

och utveckla alla nya skott på vår gamla värdiga stam.

Vi som har några år på nacken är kanske ”insnöade” och kör i gamla hjulspår och därför är

det viktigt för oss att höra era synpunkter hur ni har upplevt ert inträde och fortsatt

engagemang i vår orden. Vi har ju lärt oss att detta kallas för feedback.

Den 8 september har vi vårt första möte i höst och vi skulle väldigt gärna uppskatta att så

många som möjligt av er hade kunnat komma till ett litet förmöte och träffa oss ämbetsmän

och givetvis vår V ÄÄ.

Ni har möjlighet att komma med kritik och förslag till förändringar, samt att ni också får

möjlighet att fråga ÄÄ om terminens lösenord och till och med vilken grad ni har som ofta

har glömts.

Eftersom det ordinarie mötet börjar i vanlig ordning 19.00 vore det bra om ni hade kunnat

komma 18.00 så vi hinner ventilera alla frågeställningar.

Ordinarie kallelse skickas separat.

Med Broderliga hälsningar i EFE

Ingvar Nordesparr

MÄ Stella Polaris


Med broderliga hälsningar i E F E

Ulf Ingvarsson

ÄÄ Stella Polaris