20071006_3978raw1

                                                                                  Västra infarten i Trelleborg


                                                              

Inbjudan till Musik & Kulturafton  14 Oktober 2016


 Alla möte börjar kl 19.00 om inget annat anges                                   

Alla Bröder kallas


Torsdag 22 september Eu, Veteranafton

Br Mucici underhåll i lunden.

I Efterlogen kommer Johan Sigwartsson VD TBG Energiförsäljning AB

hålla föredragMed broderliga hälsningar i E F E

Ulf Ingvarsson

ÄÄ Stella Polaris