20071006_3978raw1

                                                                                  Västra infarten i Trelleborg  

 STORLOGEN SUNNANLAND 

 Kallar till 

Ordinarie möte 

Söndagen den 8 april 2018  Alla möte börjar kl 19.00 om inget annat anges                                   


 Bäste Druidbroder!

2018 är ju ett valår och eftersom vi inom Druidorden är föregångare på många sätt, även om vi samtidigt vill bibehålla traditioner, så hade vi redan i torsdags (25/1) Druidstämma och Eubatmöte där vi valde de bröder som skall styra Stella Polaris rätt under de kommande 2 åren. Förtroendeutskottet, bestående av OÄ Nils Svensson, OÄ Holger Sverin och OÄ Richard Åström, har lagt ner ett stort och framgångsrikt arbete och kunde presentera följande Ämbetsmannakår för Stella Polaris 2018-2020, vilken också valdes enhälligt:

Ämbete

Broder

Ädel Ärk

Krister Hansson

Med Ärk

Frank Svendsen

Skrivare

Peter Johnsson

Skattmästare

Bertil Hansson

Marskalk

Bo Danielsson

Innervakt

Håkan Bjerke

Yttervakt:

Carl-Christian Fredriksson

Logevärd

Jonas Areheim

Organist

Per-Olof Reimer

Arkivarie

Paul Mårtensson


Jag vill redan nu passa på att önska den tillträdande Ämbetsmannakåren all lycka med det Druidiska arbetet, som krävs för att Stella Polaris även fortsättningsvis skall vara en framgångsrik Druidloge.


Nu när vi nu snart har kommit en månad in på 2018 har vi ännu inte haft någon vinter värd namnet. Däremot har det varit kallt och ruggigt så det räcker! Därför är det skönt att vi kan få ta del av Lundens värme under följande tillfällen under februari månad:


Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas

       Tisdagen den 6 februari kl. 19.00 till Ämbetsmannakonferens. 


Alla Bröder kallas

Torsdagen den 8 februari kl. 19.00 till Eubatmöte.  Denna kväll firar traditionsenligt Stella Polaris, gemensamt med Logen Halör, Bierabend med många gästande Bröder, eisbein, surkål, potatismos och tyska korvar och naturligtvis tysk öl i efterlogen med en härlig stämning hos Bröderna. Allt till traditionell tysk ”umpa-bumpa” musik från lika traditionella Sextetten Blåsarna, så passa på att anmäla ditt deltagande till Br Lv, lv@stella.polaris.druidorden.com eller på utlagd lista så snart som möjligt.Alla Bröder kallas

Torsdagen den 24 februari kl. 19.00 till D-stämma, B-ting och Eubatmöte och då kommer ekonomi och revisionen av logens kassor att behandlas vid mötet i Lunden. I efterlogen denna afton är det ”billig afton” som brukar innebära att vi även serveras fastlagsbulle till kaffet. 


Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas

Tisdagen den 6 mars kl. 19.00 till Ämbetsmannakonferens. 


Alla Bröder och respektive kallas

Torsdagen den 8 mars kl. 19.00 till Eubatmöte. OBS! samling 18.30

Denna kväll kommer Äldre Ämbetsmän att tjänstgöra i Lunden och ”Äldre FU” kommer att sköta servicen i Efterlogen. Närmare presentation av tjänstgörande ämbetsmän och underhållare denna kväll kommer i kommande kallelse.


Övriga kommande aktiviteter:


Lördagen den 3 februari är det återigen dags för Midvinterfest i Druidvillan. Anmäl dig, respektive och vänner och bekanta till detta alltid uppskattade arrangemang. Anmälan till Br Lv lv@stella.polaris.druidorden.com eller på utlagd anmälningslista.  OBSERVERA! Det nya datumet för Midvinterfesten.
Anderslöv den 27 januari 2018

Med broderliga hälsningar i E F E

Ulf Ingvarsson

Ulf Ingvarsson

ÄÄ Stella Polaris


Kontaktuppgifter för ämbetsmännen 2016-2018


ÄÄ Ulf Ingvarsson                                           MÄ Ingvar Nordesparr

Epost: aa@stella.polaris.druidorden.com    ma@stella.polaris.druidorden.com 

Tfn. 0410-203 69                                              0705-45 68 45                                           

070-604 02 23                                           


Skr Peter Johnsson                                        Skm Bertil Hansson 

Epost: skr@stella.polaris.druidorden.comt  skm@stella.polaris.druidorden.com 

Tfn: 0705-16 89 00                                           040-46 10 76

                                                                          0707-25 15 58 

Lv Jonas Areheim

E-post: lv@stella.polaris.druidorden.com

Tfn: 0708-14 34 69