20071006_3978raw1

                                                                                  Västra infarten i Trelleborg


                                                           


 Alla möte börjar kl 19.00 om inget annat anges                                   


Bäste Druidbroder 

Så har det hänt igen! Den sommar som för några månader sen verkade så lång att vi inte kunde tänka oss att den skulle ha en ände, börjar obönhörligen lida mot sitt slut. Sommarkvällarna börjar bli allt kortare och kyligare. 


Även om sommaren vädermässigt inte kanske blivit så som vi hade tänkt eller förväntat oss och det lata dagarna på stranden därför blivit färre hoppas jag ändå att vi alla kunnat fylla våra sommardagar med andra aktiviteter som vederkvicker oss till kropp och själ. Och skulle du ha missat något du tänkt göra, så hav tröst Broder: det dröjer inte så länge innan vi återigen står inför en ny oändligt lång sommar då vi får möjligheten att ta igen det vi eventuellt missade i år. 


Även om sommaren för många är den bästa årstiden så har även hösten mycket som åtminstone vi i Druidlogen kan se fram emot: Kräftskiva, Oktoberfest, Musik och Kulturafton och lite längre fram vankas det traditionellt julbord i Druidvillan.


Höstterminen i Stella Polaris inleder vi enligt följande: 


Alla Bröder i Ämbetsmannakåren kallas

Tisdagen den 5 september kl. 18.00 till Ämbetsmannakonferens. OBS! tiden.

 

 Alla OÄ Bröder kallas

Tisdagen den 5 september kl. 20.00 till Old Ärk-konferens. 


Alla Bröder kallas

Torsdagen den 7 september kl. 19.00 till Eubatmöte. Detta kommer att förgås av en förkortad Druidstämma. På Eubatmötet kommer Brr som passerat jämt 100-tal Logemöten att föräras närvarotecken. Hedra dessa Brr med Din närvaro!  I Efterlogen kommer FU att bjuda upp till Kräftskiva som blivit till tradition för första höstmötet i Stella Polaris. Denna kväll kommer vi också att dela ut de insamlade pengarna till Trelleborgs Handikappbowling.


Alla Bröder kallas

Torsdagen den 21 september kl. 19.00 till Eubatmöte. Denna kväll är det våra Veteraners speciella tillfälle i Logen då det är Veteranafton. I Lunden kommer det denna kväll, att hållas ett kort föredrag ur utbildningspärmen. Vi hoppas att så många Veteranbröder som möjligt kan närvara, för vi är många som inte har samma erfarenhet som ni har och som gärna ser att ni kommer så att vi kan få del av Er kunskap samt kanske få höra lite om Stella Polaris flydda tider.


Övriga aktiviteter:

Torsdag 24 augusti kallar Logen Halör till utomhusmöte med efterföljande grillkväll och musikunderhållning i Logelokalen i Höllviken. Ett mycket bra sätt att lära känna Brr i Halör eftersom vi i Stella Polaris då ännu inte påbörjat höstterminen och därför kan närvara vid detta Halör-möte. För anmälan och ytterligare information se separat utskickad kallelse från Logen Halör.


Fredag och lördag 25-26 augusti är det Palmfestival i Trelleborg. Som sedvanligt de senaste åren kommer Druidlogerna i Trelleborg att ha ett gemensamt tält på festivalen för att försöka intressera nya Bröder. Är du på festivalen så kom gärna förbi och ta en pratstund med Brr som bemannar tältet.


Tisdagen den 26 september kl 19.00 kommer ett informationsmöte att hållas för potentiella nya Brr. Ni som har förslag på nya Brr i Stella Polaris, meddela MÄ Ingvar Nordesparr så kommer de att inbjudas till detta informationsmöte. 


Lördagen den 30 september är det IGLD-möte med reception i Köpenhamn för Brr med SL grad. Ni Brr med SL grad som ännu inte tagit chansen att recipiera i IGLD graden, missa inte detta tillfälle! 2020 kommer Världskongressen att hållas i Malmö med Druidbröder från alla länder med Druidloger, och då skall man ha recipierat IGLD för att kunna delta fullt ut. Sista anmälningsdag till IGLD mötet i Köpenhamn är 13 september till kansliet i Malmö, men vi tänkte se om vi tillsammans med Logen Selene kunde bli tillräckligt många deltagare för att kunna hyra en buss. Anmäl dig därför till Br MÄ, Ingvar Nordesparr senast 12 september om du är intresserad att åka gemensam buss till mötet. Se även separat utskickad inbjudan.


OBS!

Om du skaffar eller byter e-post adress, vänligen informera Br Skr så att du inte missar information om Logens aktiviteter och vi kan använda Logens gemensamma medel på ett mer effektivt sätt. 

 


Med broderliga hälsningar i E F E

Ulf Ingvarsson

Ulf Ingvarsson

ÄÄ Stella Polaris


Kontaktuppgifter för ämbetsmännen 2016-2018


ÄÄ Ulf Ingvarsson                                            MÄ Ingvar Nordesparr

E-post: aa@stella.polaris.druidorden.com    E-post: ma@stella.polaris.druidorden.com 

Tfn. 0410-203 69                                               0705-45 68 45                                           

070-604 02 23                                           


Skr Peter Johnsson                                         Skm Bertil Hansson 

E-post: skr@stella.polaris.druidorden.com  E-post: skm@stella.polaris.druidorden.com 

Tfn: 0705-16 89 00                                            040-46 10 76

                                                                           0707-25 15 58 

Lv Jonas Areheim

E-post: lv@stella.polaris.druidorden.com

Tfn: 0708-14 34 69